:
:
:
> Sectors industrials > Metall
 

Metall

Extracció i filtració de fums oliosos provinents d’una cabina de laminació per fils de coure

Depurador compost per 2 etapes filtrants:
-Pre-filtracio amb separadors metàl·lics de lames.
-Filtració amb filtres de manta sintetica.

Cabal total tractat 36.000 m3/h.

Ventilador de 30 cv.

 
 
Automoció    
Fusta    
Químic    
Alimentació    
Reciclatge
           
     
Extracció i filtració de pols d’alumini provinent de 6 pulidores

Depurador de cartutxos antiestàtics amb neteja automàtica.

Cabal total tractat 17.000 m3/h.

Ventilador a transmissió de 20 cv.
     
   
Extracció i filtració de pols d’aleacions de metalls i plàstics provinents de 2 seccionadores

Depurador de cartutxos antiestàtics amb neteja automàtica.

Cabal total tractat 6.000 m3/h.

Ventilador de 10 cv.
   
     
 
 
Extracció i filtració de virutes d’alumini provinents de 1 tronçadora

Depurador de mànegues amb descàrrega manual.

Cabal total tractat 3.200 m3/h.

Ventilador de 4 cv.
 
 
 
Extracció i filtració de pols de pulir metall

Depurador de mànegues amb cicló centrifug com a prefiltre.

Cabal total tractat 6.000 m3/h.

Ventilador de 7,5 cv.
 
   
Extracció i filtració de fums d'injecció d alumini

Depurador compost per 2 etapes filtrants:
-Pre-filtració amb separadors metàl·lics de lames.
-Filtració amb filtres de manta sintètica.

Cabal total tractat 27.000 m3/h.

Ventilador de 25 cv.
 
Aportació d'aire per forns

Depurador compost per filtres de manta sintètica G4

Cabal total tractat 4.000 m3/h.
 
 

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com