:
:
:
> Sectors industrials > Metall
 

Metall

Extracció i filtració de pols d’acer inoxidable

Depurador de nànegues antiestàtiques.
Descàrrega mitjantçant válvula rotativa.
Sistema de neteja automàtica per aire comprimit.


Cabal total tractat 8.500 m3/h.

Ventilador de 11 Kw amb caixa aïllada acústicament.

         
Automoció          
Fusta          
Químic          
Alimentació          
Reciclatge
     
Fundició          
Mecanitzat          
Arts gràfiques          
               
Extracció i filtració de pols d’alumini

Depurador de cartutxos antiestàtics amb neteja automàtica.

Cabal total tractat 17.000 m3/h.

Ventilador a transmissió de 15 Kw.
       
           
     

Instal·lació per aportació d'aire net a motors

Caixa fitrant amb filtres G4

Cabal total tractat 6.000 m3/h.

Ventilador de 3 Kw.

Extracció i filtració de pols d’acer inoxidable

Depurador de nànegues antiestàtiques.
Descàrrega mitjantçant válvula rotativa.
Sistema de neteja automàtica per aire comprimit.


Cabal total tractat 12.000 m3/h.

Ventilador de 15 Kw amb caixa aïllada acústicament.

 
 

Extracció i filtració de fums de soldadura

Depurador compost per 4 etapes filtrants :
> Etapa G4.
> Etapa F7.
> Etapa Filtre electrostàtic.
> Etapa carbó actiu
.

Cabal total tractat 6.000 m3/h.

Ventilador de 5,5 Kw amb caixa aïllada acústicament.

 

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com