:
:
:
> Sectors industrials > Arts gràfiques
 

Metall

Instal·lació d'extració d'aire per màquina d'impressió

Sistema de conduccions per derivar l'aire a l'atmòsfera o a la instal·lacío d'extracció general.

Bypass accionat per pistó pneumàtic.

     
Automoció      
Fusta      
Químic      
Alimentació          
Reciclatge
     
Fundició
Mecanitzat
Arts gràfiques

Conductes de transport de COV's provinents de cabines a un cremador de gasos

Fabricada en acer galvanitzat.
Conducció general ø900 mm.
Derivacions a l'atmòsfera per mitjà de bypass pneumàtics.

 

Instal·lació d'aspiració i filtració per pols de pigments

Depurador de cartutxos antiestàtics.
Sistema de neteja automàtica per aire comprimit.


Cabal total tractat 5.000 m3/h.

Ventilador de 5,5 kW.

 
   
       
Instal·lació d'extracció per càrregues de bateries en empresa d'impressió

Conductes i campanes d'acer galvanitzat.

Cabal total extret 4.000 m3/h.

Ventilador de 2 kW.
 
   
         

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com