:
:
:
> Productes i serveis> Depuradors Jet
Depuradors Jet  

Equip de filtració per pols i virutes dotat amb sistema de neteja automàtica per aire comprimit.

El teixit filtrant és un feltre de polièster punxonat al qual se li pot aplicar un tractament específic segons el tipus de material a depurar com :

> Fums de soldadura
> Tall per làser
> Fums d'oli
> Pols enganxoses
> Pols hidroscòpiques

La seva forma constructiva és en cartutx o mànega segons el material a tractar.

El sistema de neteja es controla mitjançant un seqüenciador digital que permet modificar els paràmetres instroduïts segons les necessitats del client.

 
 
 
Caixes de filtració      
Sistemes de buit      
Ventiladors      
Braços flexibles      
Depuradors d'olor      
Descarregadors      
Sortida compressors      
Accessoris tuberia  
Manteniments                  
Muntatges        
Atex i 400 ºC/2h        
Oficina tècnica
 
   
           

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com