:
:
:
> Sectors industrials > Fusta
 

Metall

Instal·lació i aspiració per pols de fusta

Depurador de cartutxos antiestàtics.
Sistema de neteja per aire comprimit.
Descàrrega de la pols per mitjà de rosca visinfí.


Cabal total tractat 17.000 m3/h.

Ventilador a transmissió de 30 Kw.

Caixa insonoritzadora.

     
Automoció      
Fusta      
Químic      
Alimentació      
Reciclatge
         
Mecanitzat          
Arts gràfiques
     

Instal·lació i aspiració per pols de fusta

Depurador de cartutxos antiestàtics.
Sistema de neteja per aire comprimit.
Descàrrega de la pols per mitjà de vàlvula rotativa.

Cabal total tractat 12.500 m3/h.

Ventilador a transmissió de 22Kw.

 
   

Instal·lació i aspiració per pols de fusta

Depurador de cartutxos antiestàtics.
Sistema de neteja per aire comprimit.
Descàrrega de la pols per mitjà de vàlvula rotativa.

Cabal total tractat 12.000 m3/h.

Ventilador a transmissió de 15 Kw.

   
       

Instal·lació i aspiració per pols de fusta (transport pneumàtic)

Depurador de cartutxos antiestàtics.
Sistema de neteja per aire comprimit.
Descàrrega de la pols per mitjà de vàlvula rotativa.

Cabal total tractat 4.000 m3/h.

Ventilador a transmissió de 3 Kw.

     
           
             

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com