Català
  Español
  English
   
:
Productes i serveis : Sectors industrials : Contacte
 

- Depuradors

   

Depurador per pols i sòlids

Equip dotat de cartutxos o mànegues de polièster amb un sistema de neteja automàtica per aire comprimit. Segons les característiques del material a tractar s’aplicarà un recobriment a la superfície del teixit filtrant com pot ser un teflonat o una capa antiestàtica.

 
  - Ventiladors      
  - Equips per soldadura      
- Conductes
 
  - Recanvis      
  - Manteniments
     
- Muntatges
Els cabals a tractar estan entre els 200 m3/h i els 30.000 m3/h.
Emissió màxima garantitzada de 0,1 mg/m3.


Depurador d’aire i olors

Unitat composta per vàries etapes de filtres de manta sintètica segons el rendiment necessari.

Disposen de manòmetre de columna que indiquen quan cal substituir el filtre.
Ideals per :
> Aportació d’aire a màquines, quadres elèctrics i compressors.
> Aportació d’aire per laboratoris i sales blanques.
> Eliminiació d’olors

Eficàcies disponbles :
- Atex
  Classe
Filtrant
Arrestància
Mitja
Eficiència
MItja
Eficiencia
Inicial MPPS
 
DIN EN 779 G1
         A < 65
G2 65 < A < 80
G3 80 < A < 90
G4
        90 < A
DIN EN 779 F5 40 < E < 60
F6 60 < E < 80
F7 80 < E < 90
F8 90 < E < 95
F9
         95 < E
DIN EN 1822 - HEPA H10 85        < n
H11 95        < n
H12 99,5      < n
H13 99,95     < n
H14 99,995   < n
 
Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com