:
:
:
> Productes i serveis> Manteniments
Depuradors Jet  

Tenir les instal·lacions amb un correcte estat de funcionament evita avaries que en molts casos comporta una parada de producció amb la corresponent pèrdua de material i hores de treball.

Disposant d'un pla de manteniment es poden reduir els casos d'avaria i evitar les seves conseqüències.

   
Caixes de filtració    
Sistemes de buit    
Ventiladors    
Braços flexibles
Depuradors d'olor

Realitzem manteniments :

 
Descarregadors
Sortida compressors
PREVENTIU :
Accessoris tuberia
Manteniments

> Estat general de la instal·lació.
> Lectura de consums elèctrics, cabal aspirat, velocitats de captació.
> Estat dels equips depuradors, ventiladors, elements de transmissió.
> Informe amb les dades obtingudes i les mesures correctores necessàries
.

Muntatges
Atex i 400 ºC/2h
Oficina tècnica
CORRECTIU :

> Neteja i substitució de filtres (cartutxos, màegues, filtres sintètics).
> Substitució de motors de ventiladors.

> Equilibrat de turbines.

 

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com