Català
  Español
  English
   
:
Productes i serveis : Sectors industrials : Contacte

- Depuradors

Els braços flexibles d’aspiració són perfectes per l’aspiració de fums de soldadura i gassos, però també per vapors, pols i dissolvents.
El braç d’aspiració consisteix en un bastidor portant suportat per una molla i una manguera de tixit de vidre amb recubriment de PVC amb aspiral de fil d’acer incorporat.
La campana d’aspiració amb papallona mecànica integrada pot girar en totes direccions gràcies a la seva articulació en creu.
Degut a la seva construcció el braç d’aspiració pot col·locar-se fàcilment en totes les posicions dins el seu radi d’acció i es manté en la posició desitjada sense necessitat de suports adicionals.
Dimensions disponibles :
> ø150 mm. x 2,0 mts
> ø150 mm. x 3,0 mts.
> ø150 mm. x 4,0 mts.

  - Ventiladors    
  - Equips per soldadura  
  - Conductes    
  - Recanvis    
  - Manteniments
   
  - Muntatges    
- Atex
 
Per a longituds superiors s’ha de col·locar una extensió de 3 mts. giratòria sobre rodes. En aquesta extensió es pot acoplar el braç flexible de 2 mt., 3 mt. o 4 mts. de longitud, aconseguint una distància màxima de 7 mts.
L’extensió dispona en la part inferior d’un carril de rodadura on es poden penjar càrregues de fins 50 kgr. de pes. per exemple, arrastradors del fil de soldadura.
 
 
El braç telescòpic està pensat per cabines de soldadura i centres de formació. Pot col·locar-se en qualsevol posició dins el seu radi d’acció. La posició vertical es manté gràcies a un contrapés. La posició lateral i l’angle respecte la paret s’obté a través d’articulacions regulables.
Dimensions disponibles :
> ø150 mm. x 1,5 mts
> ø150 mm. x 2,0 mts.
 
Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com