:
:
:
> Presentació
               
       
                     
Els processos industrials produeixen emissions que afecten directament al medi ambient alterant el balanç de la radiació solar, a més de tenir efectes nocius sobre la salut dels operaris.
Els problemes originats per la inhalació d’aquests contaminants poden ocasionar alteracions del sistema nerviós, cardiovascular i del sistema de defensa de l’organisme.
Disposant d’un bon sistema de captació i filtració s’eliminaran les emissions a l’ atmosfera i es mantindrà un ambient de treball en òptimes condicions que ajudarà a augmentar la productivitat.
 
Captació
Transport
Aspiració de tot tipus de virutes pols i fums
Conducció del material a través de conducte de xapa per acció d'un extractor
   
Depuració
Ventilació
Equips amb cartutxos o mànegues provistos de neteja automàtica
Renovació de l’aire per
mantenir un ambient de treball en òptimes condicions
               

Aspiraciones del Vallès, s.l. - www.aspiracionesdelvalles.com